Proiectul la statiile tv locale. (1 TvV)

Puteti urmãri acum înregistrarea emisiunii consacrate proiectului "Valori culturale vasluiene...", care s-a transmis la postul de televiziune TVV duminicã, 2 decembrie 2007. Astfel de emisiuni s-au transmis în direct si la posturile Impact Tv (30 noiembrie) si Antena 1 Vaslui (1 decembrie). Vizionare plãcutã!

Fanfara de la Valea Mare la Festivalul International de la Dijon

Participarea Fanfarei de la Valea Mare la Festivalul Internaţional de la Dijon – Franţa, la ediţiile din 1995-97-2000 a însemnat recunoaşterea valorii acestei formaţii conduse de Cetăţeanul de Onoare al Vasluiului, domnul Nicolae Balan.

"Hora din strãbuni"

Unul din cele mai importante evenimente culturale ale Vasluiului de după 1989, a fost Festivalul Internaţional de Folclor – Hora din Străbuni. Din păcate, el nu a avut decât două ediţii – 1995 şi 1997, iniţiativa nemaifiind continuată apoi de diriguitorii culturii vasluiene, în ciuda succesului de care s-a bucurat. Documentarul pe care Alexandru Mîţă l-a realizat în cadrul proiectului „Propagarea culturii vasluiene” se doreşte o restituire a unor imagini preţioase, recuperate după îndelungi căutări, de la prima ediţie a acestui festival. O experienţă culturală care a îmbogăţit sufleteşte locuitorii vasluiului şi care ar trebui, neîndoielnic, reluată, într-un viitor cât mai apropiat.

Festivalul Umorului "Constantin Tãnase"

19 ediţii s-au scurs – o viaţă de om! – de când Bienala Umorului „Constantin Tănase” a fost inaugurată, la iniţiativa criticului teatral şi scriitorului Valentin Silvestru. Hohote de râs zguduie şi acum, o dată la doi ani, sălile de spectacole ale judeţului, iar filmul documentar pe care l-am realizat se doreşte a fi o restituire a uneia din ediţii, un semnal de atenţie pentru realizarea unei serioase arhive video a acestei manifestări culturale de amploare, pe care vasluienii o consideră a face parte din specificul locului!

Produs final - documentarul-fluviu "Frumosii ani ai culturii vasluiene"

Domnul Ioan Mancaş este pentru vasluieni o persoană-resursă, deoarece a fost martor şi a contribuit la evenimente majore din viaţa Vasluiului contemporan: fondarea Muzeului Judeţean, numeroase ediţii ale Festivalului Umorului „Constantin Tănase”, cinematografia de dinainte de 1989... Pentru că toate acestea nu trebuie uitate, iar oamenii care au pus piatra de temelie la edificiul modern la culturii vasluiene nu trebuie să devină umbre anonime, am realizat acest documentar-fluviu, în două episoade, pe care l-am ilustrat cu câteva imagini de arhivă.

Partea 1Partea a doua

Inaugurarea Cabinetului Multimedia donat de Asociatia Culturalã Europea Liceului Teoretic "Mihail Kogãlniceanu" Vaslui

Una din cele mai importante actiuni din proiectul "Propagarea culturii vasluiene pe plan european", a fost realizarea unui cabinet multimedia, compus dintr-o linie de 10 calculatoare cu configuratii performante pe care membrii Asociatiei Culturale Europea au putut realiza produsele finale (editare text, captura si editare audio-video, site-uri web etc). Calculatoarele au fost însotite de tehnica necesarã pentru conectarea la internet. Tot acest echipament, în valoare de aproape 20.000 de lei noi, a FOST DONAT de Asociatia Culturalã Europea, Liceului Teoretic "Mihail Kogãlniceanu", iar în imaginile urmãtoare vã prezentãm un dosar de presã al inaugurãrii. Au participat: dl Dumitru Buzatu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Vaslui, dl Victor Cristea, primar de Vaslui, dna Landiana Mihnevici, inspector cu programe europene la ISJ Vaslui, dl Bichinet Corneliu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui si directiunea partenerului asociat, Liceul Teoretic "Mihail Kogãlniceanu". Cabinetul multimedia este acum pus la dispozitia claselor de bilingv si de filologie - stiinte sociale din LMK Vaslui.

Ciné-vérité - inaugurarea Cabinetului multimediaArhiva foto - inaugurare


Dosar de presã - inaugurarea Cabinetului...
Downloadati Dosarul de presã în format *pdf

Video-arhivã - Proiectul si inagurarea Cabinetului la televiziunile locale - fragmente din jurnalele de stiri ale Impact Tv si TvV

Brosura "Personalitãti culturale vasluiene"

Desi este departe de a se constitui într-un studiu exhaustiv al fenomenului cultural vasluian, brosura "Personalitãti culturale vasluiene" realizatã de un colectiv de liceeni - membri ai Asociatiei Culturale Europea, este un început remarcabil în acest sens si reprezintã un demers autentic, de cercetare a culturii locale în vederea propagãrii.
Downloadati gratuit brosura "Personalitãti culturale vasluiene"

Vrãjitoarele din Vaslui

Un alt documentar care s-a bucurat de un mare succes în momentul prezentãrii la posturile locale de televiziune Impact Tv, Antena 1 Vaslui si TvV, este "Vrãjitoarele din Vaslui". Un grup de liceeni de la Liceul Teoretic "Mihail Kogãlniceanu" Vaslui, condusi de dna profesoarã Carmen Alexa, au cercetat cu atentie satele din vecinãtatea orasului pentru a gãsi mãrturii ale existentei descântãtoarelor, vrãjitoarelor si dovezi ale practicãrii ritualurilor magice ... si iatã ce au gãsit! Vizionare plãcutã!

Partea 1


Partea a 2-a


Partea a 3-a

Produse finale - Romanul foto

"Romanul fotografic" 1 si 2 sunt doua scurt-metraje realizate în cadrul proiectului în care s-a încercat suprinderea imaginii Vasluiului de altãdatã si a sufletului acestui spatiu. Au contribuit cu arhivele personale mai multe familii, iar filmele au fost realizate de elevii Liceului Teoretic "Mihail Kogãlniceanu" - membri ai Asociatiei Culturale Europea.Romanul foto - slideshow complet

Proiectul "Valori Culturale Vasluiene Propagate pe Plan European"

Proiectul instituţional „Valori culturale vasluiene propagate pe plan european” vizează realizarea unui parteneriat ONG –comunitate – instituţii de învăţământ, în vederea îmbunătăţirii reflectării culturii vasluiene în contextul european. Scopul proiectului este realizarea unei baze de date, a unor site-uri internet şi a unei documentaţii complexe în limbile franceză şi engleză pe suport electronic (DVD) şi pe hârtie (broşuri) care vor cuprinde informaţii despre istoria locală, despre cultura populară şi despre personalităţile culturale vasluiene, despre instituţiile culturale vasluiene şi istoricul lor, fragmente de spectacole, cercetări etnografice filmate realizate de membrii grupului-ţintă. Grupul ţintă de bază este format în proporţie de 75% din tineri proveniţi din medii defavorizate (familii monoparentale, fără posibilităţi materiale sau cu posibilităţi reduse etc), iar grupul ţintă extins este format din locuitorii Uniunii Europene, în ansamblu. Activităţile principale sunt: 1. achiziţionarea de calculatoare şi amplasarea lor într-o locaţie furnizată de instituţia parteneră, pentru accesul unui public cât mai larg; 2. documentarea în vederea realizării produselor finale – activitate de cercetare şi utilizare a resurselor; 3. realizarea produselor finale (DVD, broşuri, site-uri web) şi diseminarea rezultatelor proiectului şi a parteneriatului; 4. evaluarea proiectului din toate perspectivele şi a impactului acestuia.